sâmbătă, 27 decembrie 2014

Gelozia şi rivalitatea dintre fraţi (Geneza 4)


Astăzi ne uităm la prima familie disfuncţională din istorie formată din Adam, Eva şi copiii lor, Cain şi Abel.


1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: "Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!" 2. A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. 3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. 4. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; 5. dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. 6. Şi Domnul a zis lui Cain: "Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa? 7. Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti." 8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: "Haidem să ieşim la câmp." Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât. (Geneza 4:1-8)
În primul rând trebuie să observăm că Adam şi Eva aveau un tată perfect, pe Tatăl Ceresc. Nu exista niciun motiv pentru păcatul lor. Dumnezeu nu le greşise cu nimic. Deci, atunci când copiii noştri fac alegeri greşite, să ne amintim că nu este întotdeauna vina noastră. Câteodată noi putem să facem multe lucruri bune, iar copiii noştri totuşi să facă alegeri greşite.
Apoi observăm din acest pasaj că Adam şi Eva aveau doi fii, iar cel mai mare era gelos pe cel mai mic, aşa că şi-a ucis fratele. Ohhh!
Trebuie să recunosc şi eu cu tristeţe că rivalitatea dintre fraţi a început în casa noastră în ziua în care am adus acasă bebele nr. 2. Nu-mi închipuiam că va fi o luptă aşa de mare pentru cine va fi regele dealului!
De la începutul vremurilor a existat rivalitate între fraţi. Cain l-a ucis pe Abel. Apoi au fost Iacov şi Esau - gemenii care s-au luptat pentru dreptul de întâi născut. Apoi Iacov l-a favorizat pe fiul său Iosif şi încă o dată a apărut rivalitatea dintre fraţi din cauza unei haine colorate. 
Dar ce anume a stârnit sentimente ucigaşe în Cain? Gelozia. Domnul a privit cu plăcere spre Abel, iar spre Cain nu a privit cu plăcere.
Cain fusese chiar avertizat de Dumnezeul Preaînalt să facă ceea ce este bine, pentru a fi privit şi el cu plăcere, dar el în loc să facă lucrarea care îl ajuta să aibă şi el ce avea Abel, a hotărât să-l distrugă pe fratele său. 
Gelozia distruge.
O persoană mulţumită nu este o persoană geloasă. 
Femeia care umblă cu Domnul şi se încrede în El nu simte gelozie pe nimeni. Ea ştie cu siguranţă că, dacă ea trebuie să aibă un anumit lucru, Dumnezeu i-l va da. Caracterul se dezvoltă în aşteptare şi în ispitele de a pofti.
Este greu să vezi cum cineva primeşte promovarea la serviciu în locul tău sau să vezi cum o persoană despre care tu crezi că nu are voce aşa bună, ajunge să cânte solo la cântarea corului bisericii. 
Acest lucru doare.
Dar fie ca, în mijlocul visurilor noastre, să nu devenim geloase pe persoanele care deja au primit lucrul la care visăm noi.
Gelozia ne va determina să criticăm şi să bârfim o altă femeie, dar gelozia nu are nimic de-a face cu cealaltă persoană - ea vine de la diavolul. Nu este de la Dumnezeu. Ea este un păcat şi este o dovadă a lipsei tale de încredere în voia lui Dumnezeu pentru tine. 
Acesta e un adevăr greu de acceptat, aşa-i?
Dar noi nu putem umbla după lucruri. Noi trebuie să umblăm după Dumnezeu!
Iacov 4:2
"1. De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? 2. Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi."
Gelozia conduce la luptă, iar în cazul lui Cain - la ucidere.
Dar oare de ce noi nu avem ceea ce ne dorim? Iacov 4 spune: "pentru că nu cereţi". Calea spre a obţine ceea ce ne dorim este să venim cu cererea noastră la Dumnezeu. Iar dacă El vrea ca noi să avem lucrul respectiv, ni-l va da.
Nimeni nu poate repara gelozia care apare în inimile noastre. Domnul poate folosi lucrul acela pe care ni-l dorim pentru a ne vorbi şi a ne spune: "doreşte-Mă pe Mine mai întâi." 
Nu putem să oprim gelozia de prima oară. Iar sigur reuşim a doua oară când o simţim.
Domnul i-a spus lui Cain: "Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti."
Imediat ce detectăm acest păcat, trebuie să luptăm împotriva lui prin mărturisire, rugăciune, citirea Cuvântului. Noi trebuie să-l ţinem sub stăpânire!
Gelozia este chiar ură, de aceea l-a omorât Cain pe Abel.
"Dragostea nu pizmuieşte." 1 Corinteni 13:4
Să ne amintim că primii ucenici pe care Isus i-a chemat să-L urmeze au fost două seturi de fraţi! (Simon Petru şi Andrei, apoi Iacov şi Ioan). Isus a chemat nişte fraţi pentru a fi ucenicii Săi. Aceşti fraţi nu au avut rivalităţile pe care le-au avut fraţii din lista menţionată mai sus. Ei au avut aceeaşi inimă pentru Dumnezeu şi pasiunea de a-L sluji pe El, şi împreună erau mai puternici decât fiecare separat.
Haideţi să creştem copii care să nu fie rivali, ci să se iubească unul pe altul!
Haideţi să-i învăţăm pe copiii noştri cum să ţină sub stăpânire această ispită, prin a-i inspira să-L dorească pe Dumnezeu mai mult decât orice de pe pământ!
Haideţi să fim mulţumite cu ceea ce ne-a permis Domnul să avem în viaţa aceasta!
Haideţi să ne susţinem surorile de corp şi cele în Hristos, şi să fim fericite pentru ele atunci când primesc binecuvântări de la Domnul!
Ţineţi minte: această problemă a inimii nu are nimic de-a face cu alţii, ci are de-a face cu caracterul nostru!

Acum e rândul tău!
  • Ai experimentat un conflict cu surorile tale de corp sau în Hristos, care a fost cauzată de gelozie?
  • Cum îţi găseşti mulţumirea atunci când gelozia încearcă să se strecoare în inima ta? La ce versete te îndrepţi, atunci când te confrunţi cu această luptă? Cum lupţi împotriva ei?

Umblaţi cu Regele!

CourtneyNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu